REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU RYSUJEMY.ONLINE

 1. INFORMACJE OG脫LNE, DEFINICJE
  Niniejszy regulamin okre艣la zasady korzystania z serwisu internetowego https://rysujemy.online prowadzonego przez Anna Stabach pod adresem ul. Gen. J贸zefa Hallera 24/12 38-300 Gorlice NIP: 738-21-65-139 REGON: 520300337, e-mail: kontakt.lekcjerysunku@gmail.com oraz korzystania z dost臋pnych w nim produkt贸w.

  U偶yte w niniejszym regulaminie okre艣lenia maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:
  Klient 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, sk艂adaj膮ca Zam贸wienia i dokonuj膮ca zakupu Produkt贸w w Serwisie;
  Produkt 鈥 produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (tre艣ci cyfrowe), kursy stacjonarne dost臋pne w Sklepie;
  Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://rysujemy.online/regulamin;
  Serwis 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem https://rysujemy.online za po艣rednictwem kt贸rego Klient sk艂ada Zam贸wienia na zakup Produkt贸w oraz z wykorzystaniem kt贸rego otrzymuje dost臋p do Produkt贸w;
  Umowa 鈥 umowa sprzeda偶y Produkt贸w zawarta pomi臋dzy W艂a艣cicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  W艂a艣ciciel 鈥 Anna Stabach pod adresem ul. Gen. J贸zefa Hallera 24/12 38-300 Gorlice NIP: 738-21-65-139 REGON: 520300337, e-mail: kontakt.lekcjerysunku@gmail.com prowadz膮cy sprzeda偶 za po艣rednictwem Serwisu;
  Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta zmierzaj膮ce do zawarcia Umowy, stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i ilo艣膰 Produktu.
  Materia艂y u偶yte do prezentacji produkt贸w, tj.: zdj臋cia, opisy i inne s膮 cz臋艣ci膮 Serwisu, stanowi膮 w艂asno艣膰 jego W艂a艣ciciela i chronione s膮 prawami autorskimi. Zabrania si臋 ich u偶ywania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody W艂a艣ciciela.
  Ceny znajduj膮ce si臋 przy Produktach wyra偶one s膮 w polskich z艂otych i podane s膮 w warto艣ciach brutto wraz z podatkiem VAT.
 2. KORZYSTANIE Z SERWISU
  W celu z艂o偶enia Zam贸wienia na stronie internetowej Serwisu nale偶y dokona膰 wyboru Produkt贸w, podejmuj膮c kolejne czynno艣ci techniczne na podstawie wy艣wietlanych Klientowi komunikat贸w i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
  Klient w celu zakupu Produkt贸w zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, kt贸re zamierza zakupi膰. Klient w ka偶dej chwili mo偶e obejrze膰 zawarto艣膰 koszyka, doda膰 b膮d藕 usun膮膰 Produkty, a tak偶e od razu przej艣膰 do procesu z艂o偶enia Zam贸wienia.
  W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczeg贸艂y Zam贸wienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysy艂ki Produktu, spos贸b p艂atno艣ci i inne.
  Klient w toku procesu Zam贸wienia mo偶e dokona膰 rejestracji. Rejestracja mo偶e by膰 niezb臋dna do p贸藕niejszego korzystania z Produkt贸w dost臋pnych bezpo艣rednio w Serwisie.
  Rejestracja Klienta w Serwisie umo偶liwia zapami臋tanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zam贸wie艅, a tak偶e umo偶liwia dost臋p do Produkt贸w elektronicznych.
  Podczas rejestracji Klient zobowi膮zany jest poda膰 unikalne i znane tylko sobie has艂o. Proces rejestracji oraz sk艂adania Zam贸wie艅 jest szyfrowany odpowiednim protoko艂em.
  Klient jest odpowiedzialny za nieudost臋pnianie swojego has艂a osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udost臋pnienia.
  Klient zobowi膮zany jest do okazywania szacunku prowadz膮cym oraz innym Klientom. W razie nieprzestrzegania tych zasad, W艂a艣ciciel zachowuje prawo do usuni臋cia dost臋pu Klienta do Produktu.
 3. Z艁O呕ENIE ZAM脫WIENIA
  Zam贸wienia na Produkty przyjmowane s膮 wy艂膮cznie drog膮 elektroniczn膮 poprzez z艂o偶enie Zam贸wienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu b膮d藕 poprzez wiadomo艣膰 e-mail.
  Warunkiem niezb臋dnym do z艂o偶enia Zam贸wienia jest prawid艂owe wype艂nienie formularza Zam贸wienia. Zam贸wienie z b艂臋dnie wype艂nionym formularzem mo偶e nie zosta膰 zrealizowane.
  Wype艂niaj膮c formularz Klient ma obowi膮zek podania prawid艂owych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysy艂ki Produktu.
  Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mog膮 zosta膰 wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zam贸wienia, chyba 偶e Klient wyrazi zgod臋 na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  Kupuj膮cy przed akceptacj膮 Zam贸wienia zostanie poinformowany o:
  g艂贸wnych cechach Produktu,
  艂膮cznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a tak偶e o ewentualnych op艂atach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
  mo偶liwo艣ci odst膮pienia od umowy.
  Klient wyra偶a wol臋 zawarcia Umowy poprzez naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀦am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 lub r贸wnowa偶nego.
  Z艂o偶enie zam贸wienia nie jest r贸wnowa偶ne z zawarciem Umowy, lecz stanowi z艂o偶enie oferty zawarcia takiej umowy.
  Umowa zostaje zawarta w chwili przyj臋cia Zam贸wienia do realizacji przez W艂a艣ciciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 dokonanie zakupu.
  Realizacja Umowy rozpoczyna si臋 w chwili zaksi臋gowania przelewu na rachunku bankowym W艂a艣ciciela b膮d藕 przez innego operatora p艂atno艣ci.
  Do sprzeda偶y promocyjnej oraz wyprzeda偶y przeznaczona mo偶e by膰 ograniczona liczba Produkt贸w. Realizacja zam贸wie艅 nast臋puje wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywania potwierdzonych zam贸wie艅 na te Produkty.
 4. CENY, P艁ATNO艢CI I DOSTAWA
  Wszystkie ceny Produkt贸w podawane s膮 w polskich z艂otych i s膮 to ceny brutto. Cena podana przy ka偶dym Produkcie jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia. W艂a艣ciciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produkt贸w znajduj膮cych si臋 w Serwisie, wprowadzania nowych Produkt贸w do Serwisu, przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kod贸w promocyjnych dost臋pnych poza Serwisem. Uprawnienie powy偶sze nie ma wp艂ywu na ceny Produkt贸w w zam贸wieniach z艂o偶onych przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy ka偶dym Produkcie jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia Zam贸wienia.
  Do ka偶dego zakupu dokonanego przez Klienta do艂膮czany jest dow贸d zakupu: paragon lub faktura VAT przesy艂any drog膮 elektroniczn膮. Na 偶膮danie Klienta dow贸d zakupu zostanie dor臋czony w wersji papierowej.
  Klient mo偶e dokona膰 p艂atno艣ci za zakupione Produkty w nast臋puj膮cy spos贸b:
  kart膮 p艂atnicz膮 lub przelewem poprzez elektroniczny system p艂atno艣ci,
  zwyk艂ym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem p艂atno艣ci 14 dni w przypadku zam贸wie艅 sk艂adanych poprzez e-mail.
  P艂atno艣ci s膮 obs艂ugiwane przez firmy: Przelewy24 i PayPal
  Zam贸wienia na Produkty elektroniczne realizowane s膮 po otrzymaniu p艂atno艣ci poprzez wysy艂k臋 Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomo艣ci e-mail. Wysy艂ka Produktu nast臋puje niezw艂ocznie po otrzymaniu p艂atno艣ci, do 24 godzin od chwili otrzymania p艂atno艣ci.
  Dostawa Produkt贸w cyfrowych jest darmowa.
  Dostawa Produkt贸w fizycznych nast臋puje w spos贸b wybrany przez Klienta w toku sk艂adania Zam贸wienia. Koszt dostarczenia przesy艂ki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produkt贸w oraz po dokonaniu wyboru sposobu zap艂aty.
  Wysy艂ka Produkt贸w fizycznych nast臋puje niezw艂ocznie po otrzymaniu p艂atno艣ci, nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu p艂atno艣ci. Do czasu dostawy Produkt贸w fizycznych nale偶y doliczy膰 czas realizacji dostawy przez podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi dostawy zostanie podany w toku sk艂adania Zam贸wienia.
  Dostawa Produkt贸w fizycznych odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski.
 5. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
  Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego mo偶e zrezygnowa膰 w drodze odst膮pienia od Umowy z Produktu lub us艂ugi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ci膮gu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia o odst膮pieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. Klient nie mo偶e 偶膮da膰 zwrotu za kurs, kt贸ry zosta艂 przez niego zrealizowany lub si臋 ju偶 rozpocz膮艂.
  W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.
  W艂a艣ciciel gwarantuje zwrot ceny i koszt贸w uiszczonych przez Klienta.
  Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Wszelkie zwroty nale偶no艣ci b臋d膮 regulowane przez W艂a艣ciciela nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy za pomoc膮 takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Klient wyrazi艂 zgod臋 na inny spos贸b zwrotu. Zwrot nale偶no艣ci nie jest zwi膮zany z dodatkowymi kosztami.
  Prawo odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje w przypadku nabycia Produktu elektronicznego dostarczanego w inny spos贸b ni偶 na no艣niku materialnym, je偶eli dostarczenie Produktu nast膮pi艂o za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta przed up艂ywem terminu odst膮pienia od Umowy i po poinformowaniu go przez W艂a艣ciciela o utracie prawa odst膮pienia od Umowy.
 6. ODPOWIEDZIALNO艢膯 ZA WADY
  W艂a艣ciciel ma obowi膮zek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
  Je偶eli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek spos贸b wadliwy, Klient mo偶e skorzysta膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady wobec W艂a艣ciciela na warunkach okre艣lonych w Kodeksie cywilnym.
  W przypadku ujawnienia si臋 wady Produktu Klientowi przys艂uguje prawo do z艂o偶enia reklamacji. Uprawnienie przys艂uguje w ci膮gu dw贸ch lat od daty dor臋czenia Produktu.
  W celu skorzystania z r臋kojmi nale偶y z艂o偶y膰 reklamacj臋 okre艣laj膮c膮 charakter wady oraz zawieraj膮c膮 okre艣lone 偶膮danie.
  W艂a艣ciciel ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, licz膮c od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
  O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam spos贸b, w jaki przes艂a艂 reklamacj臋.
  W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usuni臋ta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Je偶eli nie b臋dzie to mo偶liwe (na przyk艂ad z powodu wyczerpania limitu miejsc), W艂a艣ciciel Serwisu zwr贸ci r贸wnowarto艣膰 ceny Produktu lub obni偶y cen臋.
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNO艢膯 I INTEROPERACYJNO艢膯 TRE艢CI CYFROWYCH, 艢WIADCZENIE US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭
  W艂a艣ciciel 艣wiadczy na rzecz Klienta us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na umo偶liwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produkt贸w elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niekt贸rych Produkt贸w elektronicznych.
  Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz mo偶e by膰 konieczne do skorzystania z niekt贸rych Produkt贸w elektronicznych.
  艢wiadczenie us艂ugi dost臋pu do funkcjonalno艣ci Serwisu nast臋puje nieodp艂atnie. Nabycie Produkt贸w dost臋pnych w Serwisie nast臋puje odp艂atnie.
  Do z艂o偶enia zam贸wienia i skorzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu, a tak偶e do skorzystania z Produkt贸w elektronicznych, konieczne jest:
  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakup贸w w Serwisie),
  przegl膮darka internetowa uwzgl臋dniaj膮ca bie偶膮ce aktualizacje z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 j臋zyka JavaScript,
  w艂膮czona obs艂uga cookies w przegl膮darce,
  dost臋p do Internetu,
  zainstalowanie aplikacji umo偶liwiaj膮cych odczytywanie plik贸w PDF,
  mo偶liwo艣膰 odtwarzania materia艂贸w wideo (do korzystania z niekt贸rych Produkt贸w elektronicznych).
  Klient ma prawo z艂o偶y膰 reklamacj臋 dotycz膮c膮 funkcjonowania Serwisu, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail pod adres pracownia@dobryart.pl lub listownie na adres W艂a艣ciciela.
  Odpowied藕 na reklamacj臋 zostanie wys艂ana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  Szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plik贸w cookies opisane s膮 w Polityce prywatno艣ci .
 9. PRAWA AUTORSKIE
  W艂a艣ciciel wskazuje, 偶e wszelkie Produkty dost臋pne w Serwisie chronione s膮 prawem autorskim.
  Zabronione jest kopiowanie Produkt贸w i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udost臋pnianie tre艣ci dost臋pnych w Serwisie, z wy艂膮czeniem dokonywania powy偶szego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
  Wszelkie dalsze rozpowszechnianie tre艣ci Produkt贸w bez zgody ich tw贸rcy stanowi naruszenie praw autorskich i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 i karn膮.
  W艂a艣ciciel nie ponosi odpowiedzialno艣ci za spos贸b wykorzystania zdobytej wiedzy dost臋pnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 10. POSTANOWIENIA KO艃COWE
  W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci stwierdza si臋, 偶e 偶adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnie艅 konsumenta, jakie przys艂uguj膮 mu na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajduj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  Rozstrzygni臋cie ewentualnych spor贸w powsta艂ych mi臋dzy W艂a艣cicielem a Klientem, kt贸ry jest konsumentem, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego, przy czym W艂a艣ciciel dopuszcza drog臋 post臋powania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej lub do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a tak偶e mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem b臋d膮cym konsumentem a W艂a艣cicielem, korzystaj膮c z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w.
  Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.
  Rozstrzygni臋cie ewentualnych spor贸w powsta艂ych mi臋dzy W艂a艣cicielem a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Serwisu.

  Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 05.05.2023 roku.
  W艂a艣ciciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie w terminie wskazanym przez Serwis. Zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmian do niniejszego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie postanowie艅 obowi膮zuj膮cych w dniu z艂o偶enia zam贸wienia.